HİZMETLERİMİZ

Biz Kimiz

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak No:7/4 İzmit/Kocaeli adresinde faaliyet göstermekteyiz. Her biri alanında uzman eğitim kadromuz ile Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) eğitimi/kursu ve koruma hizmetleri sunmaktayız.

Özel Güvenlik Eğitimleri

Temel Silahlı/Silahsız Güvenlik Eğitimi, Yenileme Silahlı/Silahsız Güvenlik Eğitimi, Silahsızdan Silahlıya Geçiş Güvenlik Eğitimi, Hizmet içi Atış ve Hizmet İçi Diğer Eğitimleri verilmektedir.

Fiziki Koruma Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetleri, Özel Güvenlik Danışmanlığı, VİP Yakın Koruma Güvenliği, Güvenlik Risk Analizi, Organizasyon, AVM, Şantiye, Otel, Fabrika, Mağaza, Konut ve Site Güvenliği hizmetleri sunulmaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
 5. 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 6. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
 7. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Başvuru Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 Yaşını Doldurmuş Olmak. (19 yaşından gün almış olmak).
 • En Az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu almak.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • 2 adet Kimlik Fotokopisi.
 • Diplomanın Aslı ile 2 adet Diploma fotokopisi (E-Devlet üzerinden Öğrenim Belgesi çıktısı da alınabilir).
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu (aslı ve fotokopisi).
 • 3 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (Beyaz Arka Fon)

Başvuru Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
 • 21 Yaşını Doldurmuş Olmak. (22 yaşından gün almış olmak).
 • En Az Lise Mezunu Olmak.
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu almak.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • 2 adet Kimlik Fotokopisi.
 • Diplomanın Aslı ile 2 adet Diploma fotokopisi (E-Devlet üzerinden Öğrenim Belgesi çıktısı da alınabilir).
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu (aslı ve fotokopisi).
 • 3 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (Beyaz Arka Fon)

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • 2 adet Kimlik Fotokopisi.
 • 2 adet ÖGG Kimlik Kartı Fotokopisi.
 • Diplomanın Aslı ile 2 adet Diploma fotokopisi (E-Devlet üzerinden Öğrenim Belgesi çıktısı da alınabilir).
 • 2 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf. (Beyaz Arka Fon)

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • 2 adet Kimlik Fotokopisi.
 • 2 adet ÖGG Kimlik Kartı Fotokopisi.
 • Diplomanın Aslı ile 2 adet Diploma fotokopisi (E-Devlet üzerinden Öğrenim Belgesi çıktısı da alınabilir).
 • 2 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf. (Beyaz Arka Fon)

Başvuru Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
 • 21 Yaşını Doldurmuş Olmak. (22 yaşından gün almış olmak).
 • En Az Lise Mezunu Olmak.
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu almak.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • 2 adet Kimlik Fotokopisi.
 • 2 adet ÖGG Fotokopisi
 • Diplomanın Aslı ile 2 adet Diploma fotokopisi (E-Devlet üzerinden Öğrenim Belgesi çıktısı da alınabilir).
 • Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacak “SilahlıÖzel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Heyet Raporu (aslı ve fotokopisi).
 • 2 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (Beyaz Arka Fon)
Atış Eğitimi

Hizmet İçi

Atış Eğitimi

Başvuruda İstenen Belgeler;

 
 • 2 adet ÖGG Kimlik Fotokopisi.
 • Atış Defteri

FAYDALI LİNKLER

EGM Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Başvurusu

Kocaeli Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Randevu Alma

FİZİKİ KORUMA HİZMETLERİ

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; AVM’lere alanında uzman personelimiz tarafından hırsızlık, yankesicilik vb. asayiş olaylarının engellenmesi, huzur ve güvenli bir ortam sağlanılması, işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alarak hizmet vermekteyiz.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; Fabrikalara, alanında uzman personelimiz tarafından hırsızlık, sabotaj, mala zarar verme vb. asayiş olaylarının engellenmesi, fabrikanın giriş ve çıkışlarının kontrolü, çevre güvenliği, yangın güvenliği, personelin güvenliği ve tüm malların korunmasına yönelik hizmet vermekteyiz.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; turizm sektöründe otel, seyahat, tur, organizasyon, konferans ve tüm turistik etkinliklerde; Hırsızlık, gasp, darp vb. olaylara karşı hizmet verilmektedir.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; inşaat ve şantiyelerde oluşabilecek, hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme vb. olaylarının önüne geçmek amacıyla, alanında uzman personelimizle, profesyonel fiziki koruma hizmeti sunmaktayız.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; Site ve konutlara, alanında uzman personelimiz tarafından hırsızlık, mala zarar verme vb. asayiş olaylarının engellenmesi, huzur ve güvenli bir ortam oluşturulmasına yönelik fiziki koruma hizmetimiz sunulmaktadır.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; kişilerin tehdit altında olması durumunda veya güvenlik riskinin mevcut olduğu durumlarda, alanında uzman güvenlik görevlilerimiz aracılığıyla, koruma talep eden kişinin günlük hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan, düşük profilli ancak yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak VİP koruma hizmeti sunuyoruz.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; kişi, bina, tesis ve organizasyonların hangi tür tehditlerle karşılaşabileceğinin tespitinin yapılarak, hangi tedbirlerin alınacağına yönelik danışmanlık ve risk değerlendirme hizmeti vermekteyiz. Riskleri belirlemek ve oluşabilecek potansiyel zararları engellemek amacıyla kuruluşlar için risk ve tehdit incelemeleri ve planlamaları yapılarak alınması gereken tüm güvenlik önlemleri ve tedbirler değerlendirilmektedir. Tesisinizin mimari proje ve çevre koşullarını inceleyerek, güvenlik ihtiyaçlarınızın belirlendiği risk etüdü yapılır ve projelendirilir. Bu projelendirme doğrultusunda ihtiyaç duyulan güvenlik personeli ve elektronik sistem seçimi en doğru ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilir. Oluşturulan güvenlik planı, personel sayısı ve kullanılacak malzemenin en verimli şekilde işletimi, bilimsel güvenlik eğitimi verilen güvenlik uzmanlarınca uygulanır ve denetlenir.

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; özel toplantı, açılış, fuar, seminer, toplu geziler, konser ve spor faaliyetlerinde, hırsızlık, yankesicilik, darp vb. asayiş olaylarının engellenmesi, genel güvenliğin sağlanması, davetiye giriş kontrolleri, konuk yönlendirme, kalabalık kontrolü, sergilenen ürün ve eserlerin korunması amacıyla alanında uzman ekipler kurularak profesyonel güvenlik hizmeti sağlanmaktadır.

DUYURULAR

ÖZEL GÜVENLİK DİLEKÇE FORMLARI

TEMEL EĞİTİM FORMU​
YENİLEME EĞİTİM FORMU
SİLAHLIYA YÜKSELTME FORMU
MESLEK YÜKSEKOKULU FORMU

VİDEOLAR

GALERİ

Anasayfa

Call Now Button