Risk Analizi & Güvenlik Danışmanlığı

Yeşil Özel Güvenlik Kurumu olarak; kişi, bina, tesis ve organizasyonların hangi tür tehditlerle karşılaşabileceğinin tespitinin yapılarak, hangi tedbirlerin alınacağına yönelik danışmanlık ve risk değerlendirme hizmeti vermekteyiz. Riskleri belirlemek ve oluşabilecek potansiyel zararları engellemek amacıyla kuruluşlar için risk ve tehdit incelemeleri ve planlamaları yapılarak alınması gereken tüm güvenlik önlemleri ve tedbirler değerlendirilmektedir. Tesisinizin mimari proje ve çevre koşullarını inceleyerek, güvenlik ihtiyaçlarınızın belirlendiği risk etüdü yapılır ve projelendirilir. Bu projelendirme doğrultusunda ihtiyaç duyulan güvenlik personeli ve elektronik sistem seçimi en doğru ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilir. Oluşturulan güvenlik planı, personel sayısı ve kullanılacak malzemenin en verimli şekilde işletimi, bilimsel güvenlik eğitimi verilen güvenlik uzmanlarınca uygulanır ve denetlenir.

Call Now Button